"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"15 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 744รายการประมูลวันที่ 07/12/2020 เริ่มประมูลเวลา 12:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo 2.4 E Preruner
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-8843 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo 2.4 J Plus
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4605 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo 2.4 J Plus
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4612 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo 2.4 J Plus
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4609 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo 2.4 J
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒก-858 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo 2.4 J Plus
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4611 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo 2.4 J Plus
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4606 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo 2.4 E Preruner
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-8902 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo 2.4 J
  วันจด : 21/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-9149 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 10
  IZ D-Max Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กร-4874 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 11
  TT Alphard 2.5 SC Package
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 5กร-4853 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 12
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 20/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 1x,xxx ทะเบียน : 4กล-2775 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 13
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กร-4693 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 14
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 11/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กถ-3850 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 15
  NS March 1.2 E
  วันจด : 07/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กณ-4687 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 16
  TT Vellfire 2.5 V
  วันจด : 19/10/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กภ-4852 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 17
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 29/11/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 5กล-647 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 18
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 08/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กผ-4510 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 19
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 6กท-3408 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 20
  TT Altis 1.6 E Dual
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 4กล-4172 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 21
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 23/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กข-7754 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 22
  TT Atis 1.8 S
  วันจด : 08/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กล-5550 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 23
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 30/10/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กผ-8539 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 24
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 27/07/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กท-5358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 25
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 20/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 4กล-2768 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 26
  HD Honda Accord 2.0 EL
  วันจด : 02/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กล-9069 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 27
  TT Sienta 1.5 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7xxxx ทะเบียน : 6กส-1575 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 28
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/05/2015 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-685 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 29
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 4กล-2647 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 30
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 4กล-4122 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 31
  TT Fortuner 2.7 V
  วันจด : 26/12/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 3กษ-4368 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 32
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 20/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 6กอ-2749 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 33
  HD Jazz 1.5 RS
  วันจด : 23/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กษ-5725 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 34
  HD Civic 1.8
  วันจด : 17/07/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กถ-6858 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 35
  TT Altis 1.6 E Dual
  วันจด : 20/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 4กล-2773 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 36
  NS X-Trail 2.0 E CVT Hybrid 2WD
  วันจด : 26/05/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กฐ-3035 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 37
  TT Camry 2.0 G MP3
  วันจด : 15/10/2015 เกียร์ : A สี : เทาเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 4กภ-2755 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 38
  TT Vios 1.5 J Dual
  วันจด : 26/10/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17xxxx ทะเบียน : 5กม-7720 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 39
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 11/03/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8xxxx ทะเบียน : 4กฆ-2075 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 40
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 4กล-4126 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 41
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 19/05/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กฎ-4382 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 42
  NS Almera 1.2 E Sport
  วันจด : 18/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กพ-5328 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 43
  TT Yaris Ativ 1.2 E
  วันจด : 07/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กว-5132 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 44
  HD Brio Amaze 1.2 V
  วันจด : 16/10/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 4กภ-3990 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 45
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 20/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 4กล-2776 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 46
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 20/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 4กล-2771 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 47
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 31/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กส-1762 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 48
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 26/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กภ-4413 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 49
  HD Brio Amaze 1.2 V
  วันจด : 16/10/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 4กภ-3964 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
 • ลำดับที่ 50
  TT Altis 1.6 E
  วันจด : 24/11/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 4กล-4113 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 05/12/2020
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 744

เริ่มประมูล 12:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20