ร่วมงานกับเรา

บริษัท  อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น  จำกัด (AAA)


ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมูลรถยนต์มือ2  ถนนลาดกระบัง54(บางนาตราด กม.18)  วันทำการ จันทร์-ศุกร์ "

เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้ **คนพื้นที่หรือละแวกใกล้เคียง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**


1. พนักงานบัญชีและธุรการ/โฆษก

คุณสมบัติ  เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

-  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  (Microsoft office) และเครื่องใช้สำนักงาน

-  มีประสบการณ์ในงานด้านเอกสาร

-  มีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

-  บุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ และอัธยาศัยดี

-  มีทัศนคติที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-  รักในงานบริการ มีไหวพริบในการสื่อสาร  และแก้ปัญหาได้ดี

-  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

                ลักษณะงาน

                -  จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , งานโอนเล่มทะเบียนรถ , รายการประมูลรถ

                -  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

                -  ติดต่อประสานงานกับ Suppliers และ Customers

                -  จัดเตรียมงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล

                -  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. พนักงานตรวจสอบสภาพรถยนต์ 

คุณสมบัติ   เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-  มีใบขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 2 ปี

-  มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

-  อัธยาศัยดี มีทัศนคติที่ดี มีน้ำใจ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-  รักในงานบริการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์


3.   พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน

คุณสมบัติ เพศหญิง   อายุไม่เกิน 40 ปี 

- มีคุณสมบัติเป็นคนขยัน ประหยัด และอดทน

- มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ

 

สวัสดิการ

-  โบนัส, ค่า incentive, เสื้อฟอร์ม,พนักงานท่องเที่ยวประจำปี

-  เลี้ยงอาหารกลางวันในวันที่มีการประมูล

-  ตรวจสุขภาพ / ประกันชีวิต, กองทุนช่วยเหลือพนักงาน

-  หยุดปีใหม่และสงกรานต์มากกว่า 10วัน มีรายได้พิเศษ และโบนัสสูง


**สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณปลา 02-136-1661-3 ต่อ 17 หรือกรอกแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Submit