"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 853รายการประมูลวันที่ 06/02/2023 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 18/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-7800 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 23/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-5364 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 10/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 1ฒอ-5053 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 J แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 30/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-7682 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 30/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ฒภ-7341 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.8 E Prerunner
  วันจด : 15/12/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-728 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 11/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8305 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 04/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒพ-9334 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 9
  IZ D-MAX Spacecb 1.9 S
  วันจด : 30/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-8135 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 18/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-3858 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 05/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3574 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 12
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 04/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : นจ-2827 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 05/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3571 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กม-3863 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 15
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 17/05/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 5กญ-8723 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 G
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-5074 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 24/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 6กญ-5075 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 17/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒน-3024 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Doublecab 2.4 E+ แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 12/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กญ-2119 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Smartcab 2.4 G
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-5073 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 21
  TT New Camry 2.5 Hybrid Sunroof
  วันจด : 17/01/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 9กธ-4673 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 22
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 20/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-2447 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 23
  MD 2 Sedan 1.5 Skyactive
  วันจด : 04/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กง-1647 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 24
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 10/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฒ-8271 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 25
  TT New Camry 2.5 G Sunroof
  วันจด : 29/01/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 8กฎ-3812 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 26
  BMW X5 SDrive40e M Sport (CBU) (2018)
  วันจด : 29/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กผ-5811 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 27
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 29/03/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-4753 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 28
  TT Sylphy 1.6 V CVT (E85)
  วันจด : 15/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 6กช-9308 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 29
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 27/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ขจ-1886 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 30
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 18/01/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กฮ-6882 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 31
  TT Vellfire 2.5 V
  วันจด : 21/02/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กญ-1652 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 32
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 01/09/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 4กน-4438 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 33
  NS Terra 2.3 VL
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กข-1844 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 34
  TT Vios 1.5
  วันจด : 11/01/2566 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กด-7368 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 35
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 29/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กศ-32 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 36
  TT Alphard 3.5 V6 Executive Lounge
  วันจด : 17/02/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 4กฮ-8697 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 37
  TT City 1.5 V
  วันจด : 16/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กข-9113 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 38
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 22/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กข-6046 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 39
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 02/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กธ-8646 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 40
  TT Vios 1.5
  วันจด : 11/01/2566 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กธ-6064 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 41
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 05/01/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-6141 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 42
  CL Captiva 2.0 VCDi LTZ
  วันจด : 29/03/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กง-5510 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 43
  TT Vios 1.5 G CVT
  วันจด : 17/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 5กฮ-2294 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 44
  TT Vios 1.5 E CVT Ivory
  วันจด : 23/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 42x,xxx ทะเบียน : 7กข-7705 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 45
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 13/03/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กญ-3452 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 46
  TT Camry 2.5 HV PREMIUM
  วันจด : 19/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กข-4064 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 47
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 12/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 7กก-6344 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 48
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 12/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 7กก-6346 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 49
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 21/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กฉ-3274 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
 • ลำดับที่ 50
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 08/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-8486 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 04/02/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 854

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20