"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 835รายการประมูลวันที่ 26/09/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 21/05/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-1171 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 2
  TT Hiace 3.0 GL
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮว-8702 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 25/04/2019 เกียร์ : M สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-5410 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 4
  FD Ranger Double 2.2 XLT
  วันจด : 03/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เทา หลายสี เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 9กช-3266 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 10/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-6808 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 6
  IZ D-Max Space Cab 4x2 1.9 Ddi L
  วันจด : 20/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ฟ้า เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-2873 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 7
  IZ D-MAX CAB4 Vcross 3.0 VGS Z-Prestige
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-9571 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-4515 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กอ-4116 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 10
  IZ CAB4 3.0 VGS Z-Prestige
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-9521 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smart Cab 2.4 J Plus+ แครี่บอยทรงสูงปิดทึบ
  วันจด : 19/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3485 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบอลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง แดง เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3733 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 13
  IZ CAB4 3.0 VGS Z-Prestige
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-9520 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 13/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-223 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 15
  IZ CAB4 3.0 VGS Z-Prestige
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-9523 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 16
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 21/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-9151 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 17
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 14/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-8917 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smart Cab 2.4 J Plus + แครี่บอยทรงสูงปิดทึบ
  วันจด : 19/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3486 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 10/04/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ขค-6998 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 20
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบอลูมิเนียม
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3734 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 21
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner 2WD
  วันจด : 15/09/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒบ-9477 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 22
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5233 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบอลูมิเนียม
  วันจด : 27/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว ส้ม ม่วง หลายสี เลขไมล์ : 36x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-3760 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 24
  IZ D-MAX 1.9
  วันจด : 19/09/2018 เกียร์ : สี : ขาว เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒก-637 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 25
  TT Revo Doublecab 2.4 E Diff-Lock
  วันจด : 02/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 7กพ-8051 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 26
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 05/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กบ-7114 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 27
  TT Altis 1.6
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : ทะเบียน : 7กว-2253 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 28
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 30/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กก-5751 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 29
  HY H-1 Deluxe 2.5 CRDi VGT
  วันจด : 25/09/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : ฮอ-2308 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 30
  TT VELLFIRE 2.5 V
  วันจด : 11/08/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 4กท-5639 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 31
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 24/11/2017 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กษ-7807 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 32
  TT Altis 1.8 Esport
  วันจด : 13/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กพ-1275 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 33
  TT Teana 2.5 XV
  วันจด : 23/03/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-7180 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 34
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 03/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 5กข-9370 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 35
  TT CAMRY 2.5 Hybrid PREMIUM
  วันจด : 16/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กจ-4270 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 36
  HD City 1.5 S
  วันจด : 28/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กพ-5260 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 08/09/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กผ-6129 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 38
  HD BR-V 1.5 SV
  วันจด : 17/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กส-2851 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 39
  MD Mazda CX-5 Skyactiv 2.0 L
  วันจด : 21/06/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-2082 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 40
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กผ-7506 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 41
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 30/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กต-5102 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 42
  HD City 1.5 V
  วันจด : 15/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6173 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 43
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 29/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-8102 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 44
  CL Captiva 2.0 LSX
  วันจด : 01/11/2016 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กย-3139 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 45
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 09/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 6กช-5540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 46
  HD All-New Civic 1.8 E
  วันจด : 14/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กล-5686 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 47
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 10/05/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กถ-7116 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 48
  HD City 1.5 SV Plus
  วันจด : 19/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-7996 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 49
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กช-3202 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 50
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner 2WD
  วันจด : 10/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒอ-5250 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 836

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20