"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 845รายการประมูลวันที่ 05/12/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 51
  MB E350e Hybrid
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กษ-9230 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 52
  VV V40
  วันจด : 01/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กค-155 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 53
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 16/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กย-5370 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 54
  TT Camry 2.5 HV Navigator
  วันจด : 10/06/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 4กฐ-9310 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 55
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 26/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กธ-6086 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 56
  SBR XV 2.0i-P
  วันจด : 09/09/2019 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กฆ-8423 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 57
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 15/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 6กพ-3470 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 58
  HD City 1.5 V
  วันจด : 10/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กว-9920 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 59
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กท-3439 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 60
  HD CR-V 1.6 DT EL
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5561 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 61
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 18/04/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กจ-1725 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 62
  HD CR-V 1.6 DT-E
  วันจด : 01/08/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 8กอ-6760 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 63
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กส-1076 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 64
  NS Terra 2.3 VL 3WD
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กก-1683 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 30/11/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กส-847 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 19/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-6994 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 67
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 03/10/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 32-7099 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 68
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 21/10/2014 เกียร์ : M สี : ขาว น้ำเงิน เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 32-9485 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-5253 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Smartcab 2.4 G หลังคาอลูเตี้ยครอบกระบะ
  วันจด : 02/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5929 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition ตะแกรง
  วันจด : 03/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-1026 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 25/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-3825 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 73
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Z Ddi
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-5382 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 74
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 21/10/2014 เกียร์ : M สี : ขาว น้ำเงิน เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 32-9481 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 75
  TT Commuter 2.5 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 03/10/2013 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 32-7101 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 76
  TT COMMUTER 3.0 GL เบาะ3แถว
  วันจด : 27/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : นจ-2794 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 77
  IZ D-MAX 1.9 SPARK Ddi S
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-2739 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 78
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 23/05/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กญ-3897 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 79
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 26/09/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 32-9344 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 80
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 20/08/2013 เกียร์ : M สี : เขียว แดง หลายสี เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮม-9514 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 81
  TT Commuter 3.0 เบาะ 3 แถว
  วันจด : 04/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : นจ-2970 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 82
  TT Commuter 2.5 เบาะ 4 แถว
  วันจด : 20/11/2007 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฮว-3390 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 83
  IZ D-MAX 2.5 SLX
  วันจด : 24/12/2008 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 40x,xxx ทะเบียน : ตส-1166 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 84
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 24/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-5782 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 85
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3980 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 86
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 22/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กท-1372 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 87
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 28/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กส-1040 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 88
  TT Vios 1.5 E (2013)
  วันจด : 19/05/2015 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : กร-26 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 89
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 18/10/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กร-613 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 90
  TT Yaris 1.2 J
  วันจด : 23/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กษ-3865 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 91
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 29/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-4450 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 92
  MT Triton Double Cab 2.5 GLX 2WD
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กบ-6097 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 93
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4923 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 94
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 22/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-1838 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 95
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 07/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-9181 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 96
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7144 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 97
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4929 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 98
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Difflock
  วันจด : 22/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-8849 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 99
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7122 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 100
  TT Revo Smartcab 2.4
  วันจด : 16/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-3476 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 845

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20