"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 845รายการประมูลวันที่ 05/12/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 151
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6165 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 152
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus 2WD
  วันจด : 04/12/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : ขข-1503 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 153
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 25/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-7300 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 154
  IZ D-MAX Spacecap 1.9 S
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-2685 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 155
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 19/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2561 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 156
  TT Revo Doublecab 2.4 E 2WD
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6132 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 157
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 02/07/2219 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-4202 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 158
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 06/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กส-8430 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 159
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 19/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-1264 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 160
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 27/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-6241 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 161
  TT REVO SMART CAB 2.4 E PRERUNNER
  วันจด : 21/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-9088 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 162
  TT Revo Single 2.4 J แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 19/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-7008 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 163
  TT Revo Smartcab 2.4 J แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 16/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-8650 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 164
  IZ D-MAX CAB4 Hi-Lander 3.0 Z
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กว-2576 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 165
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 S Ddi
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : 6กฌ-7372 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 166
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 16/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-3472 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 167
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 21/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-3107 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 168
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 08/03/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กข-2684 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 169
  TT Revo Doublecab 2.4J Plus 2WD
  วันจด : 19/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2549 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 170
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Ddi S
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กท-4926 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 171
  TT Revo Doublecab 2.4 E 2WD
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6078 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 172
  IZ D-MAX Spacecap Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 05/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3519 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 173
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 18/10/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-6765 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 174
  TT Revo Smartcab 2.4 G หลังคาอลูฯครอบกระบะ
  วันจด : 02/04/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-5937 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 175
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 02/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-5161 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 176
  IZ D-MAX CAB4 3.0 Z VCROSS 4x4
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5667 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 177
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Ddi S 2WD
  วันจด : 19/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6580 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 178
  IZ D-MAX Spacecap Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3105 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 179
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กพ-6508 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 180
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กภ-3671 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 181
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 25/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กภ-3667 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 182
  IZ D-MAX Spacecap Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3514 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 183
  IZ D-MAX SPARK 1.9 S
  วันจด : 07/11/2017 เกียร์ : M สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-3273 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 184
  TT Revo Smartcab 2.4 E Plus Prerunner
  วันจด : 17/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : ผฉ-1750 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 185
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 19/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-2183 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 186
  IZ D-MAX Spacecap Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 02/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-2158 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 187
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 15/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8525 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 188
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 14/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-630 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 189
  IZ D-MAX Spacecap Hi-Lander 1.9 Z
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-3506 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 190
  IZ D-MAX Spark 1.9 S
  วันจด : 12/07/2017 เกียร์ : M สี : ดำ เหลือง ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-9833 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 191
  IZ D-MAX SPARK 1.9 S
  วันจด : 07/11/2017 เกียร์ : M สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-3279 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 192
  IZ D-MAX Spacecap 1.9 S
  วันจด : 24/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-857 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 193
  HINO FC4J
  วันจด : 21/03/2000 เกียร์ : M สี : ฟ้า เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 93-9649 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 194
  IZ D-MAX Spark 1.9 S (ตู้บรรทุก ดัดแปลง)
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว ดำ เหลือง เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-2769 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 195
  TT Revo Single 2.4 J +ตู้บรรทุกแห้ง
  วันจด : 08/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว แดง เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-1044 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 196
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แช่เย็น
  วันจด : 29/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-6995 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 197
  TT Revo Single 2.4 J (ตู้บรรทุก ดัดแปลง)
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-1077 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 198
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 21/10/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒส-8213 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 199
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 11/04/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว แดง เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-4287 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 200
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 08/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว แดง เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-1043 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 845

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20