"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 829รายการประมูลวันที่ 15/08/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 01/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-7652 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 2
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT
  วันจด : 07/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กต-7092 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 3
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT
  วันจด : 07/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 6กต-7094 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 05/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒผ-1148 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กท-3480 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 6
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 30/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กก-5750 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 7
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 26/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กย-6234 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 8
  HD Jazz 1.5 S
  วันจด : 28/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กษ-1418 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 24/07/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กด-7235 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 10
  TT Vios 1.5 Mid
  วันจด : 24/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กฬ-7574 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-6423 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 12
  HD City 1.5 S
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กม-8274 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 13
  TT Altis 1.8 V
  วันจด : 29/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-8120 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 14
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 25/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กด-3404 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 15
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 16/07/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กม-4300 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 16
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 19/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กร-5558 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 17
  MD CX-5 2.0
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 6กย-3142 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 18
  MT Space Wagon 2.4 MIVIC
  วันจด : 21/07/2008 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฌฌ-201 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 19
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-4296 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 20
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 6กย-2013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 21
  TT Camry 2.0 G (2019)
  วันจด : 18/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 8กณ-2138 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 22
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 10/04/2317 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กด-7233 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กท-3604 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 24
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/06/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กด-3821 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 25
  HD CR-V 2.4 EL 4WD
  วันจด : 20/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กพ-8091 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 26
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 03/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กต-8490 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 27
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 31/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-3250 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 28
  MT Pajero Sport 2.4 D GLS LTD
  วันจด : 27/10/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กล-1106 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 29
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 30/05/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 7กธ-7213 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 30
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 17/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กม-5320 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 31
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 15/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กช-8710 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 32
  TT Altis 1.6 E Dual CNG
  วันจด : 23/07/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กท-4260 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 33
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 20/03/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กค-1916 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 34
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 15/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กพ-4637 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 35
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 06/03/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กร-2674 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 36
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 07/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-8552 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 37
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 19/10/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กม-3486 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 38
  TT Camry 2.5 Hybrid Premium
  วันจด : 28/01/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 5กษ-7876 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 39
  NS Teana 2.5 XV (2015) Sunroff
  วันจด : 20/01/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 4กฬ-1452 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 40
  TT Vios 1.5 S
  วันจด : 21/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กส-6984 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 41
  MB E300 CDI HY Ex CKD
  วันจด : 06/06/2014 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 3กฒ-5842 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 42
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 06/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กณ-3985 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 43
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 23/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 5กว-3012 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 44
  FD Everest 3.2 Titanium Plus 4WD
  วันจด : 19/08/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กน-6630 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 45
  HD Accord 1.5 EL
  วันจด : 26/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กอ-2127 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 46
  MD 3 2.0 S
  วันจด : 23/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-3910 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 47
  SK Ciaz 1.25 GLX
  วันจด : 26/08/2017 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กภ-4591 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 48
  HY Grand Starex Premium 2.5 Diesel (รถปี 2017)
  วันจด : 23/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 7กธ-130 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 05/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : นจ-2663 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
 • ลำดับที่ 50
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 17/08/2016 เกียร์ : M สี : ม่วง ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : นค-9909 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 13/08/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 830

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20