"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 20/08/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-2947 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ตค-4406 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/08/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-4406 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 7
  NS NAVARA NP300 K/C V 4WD
  วันจด : 17/10/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 1ฒจ-899 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Doublecab 2.8 G
  วันจด : 29/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กศ-1090 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo S-Cab 2.4J Plus CarryBoy เสมอเก๋ง
  วันจด : 24/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-9993 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Vigo Champ 2.5 G
  วันจด : 05/06/2015 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ฒฐ-2197 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 04/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-2021 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 14
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 27/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒก-8884 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 15
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S Ddi
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-2053 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 16
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S Ddi มีหลังคา
  วันจด : 04/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-5387 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 17
  NS NAVARA NP300 K/C S
  วันจด : 21/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : ฒผ-7999 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 31/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-4684 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 19
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S Ddi มีหลังคา
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-2049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 21
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 17/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กณ-6910 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 22
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 12/02/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กง-2583 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 27
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 27/05/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กณ-9647 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 28
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 11/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กบ-3542 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 8,025
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 33
  TT Camry 2.5 HV +SD Card
  วันจด : 30/01/2017 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กส-3962 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 34
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 26/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กอ-1806 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 35
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 13/10/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 5กภ-8405 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 36
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 07/06/2017 เกียร์ : A สี : ฟ้า ขาว น้ำตาล เลขไมล์ : 38x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-8083 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 38
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 24/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กธ-4366 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 27/08/2022
 • ลำดับที่ 40
  IZ MU-X 3.0 Ddi
  วันจด : 27/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กว-6637 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 41
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 30/08/2018 เกียร์ : A สี : น้ำเงิน เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กศ-2603 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 44
  TT Fortuner 2.8V AT 2WD Navi Telem
  วันจด : 26/04/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กต-944 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 45
  NS Sylphy 1.6 V
  วันจด : 03/03/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ขย-5184 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 48
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 17/10/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กย-8215 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 51
  TT Revo Single 2.4 J Plus ตู้ทึบ
  วันจด : 14/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว แดง เขียว เลขไมล์ : 39x,xxx ทะเบียน : 2ฒญ-8631 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 56
  MT Space Wagon 2.4 MIVIC
  วันจด : 21/07/2008 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : ฌฌ-201 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 57
  MT Pajero Sport 2.5 GT 4WD+SD Card
  วันจด : 09/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กส-1893 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 58
  SK CELERIO 1.0 GL
  วันจด : 27/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กพ-4088 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 60
  MD CX-5 2.0
  วันจด : 25/05/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กญ-6958 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 62
  TT Camry 2.4 Hybrid
  วันจด : 19/07/2011 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ขภ-5714 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 64
  TT Vios 1.5 S
  วันจด : 21/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กส-6984 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 70
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 30/05/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กฎ-2143 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 87
  FD Ecosport 1.5 L Titanium
  วันจด : 18/02/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 106,xxx ทะเบียน : 4กฮ-9640 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 96
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5308 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 97
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S
  วันจด : 13/07/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 6กณ-7951 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 98
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5290 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 99
  TT Hiace 3.0 GL ตู้ทึบ
  วันจด : 16/05/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 1ฒฉ-7269 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 100
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 29/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-4858 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 105
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5297 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5304 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner (2016)
  วันจด : 21/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 1ฒฬ-5547 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 116
  IZ D-MAX Spark 1.9 B
  วันจด : 30/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-7728 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 122
  IZ D-MAX CAB4 1.9 S
  วันจด : 13/07/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กณ-7956 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 123
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-2039 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 125
  TT Commuter 3.0 GL
  วันจด : 02/03/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-6190 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
 • ลำดับที่ 133
  TT Ventury 2.7 G
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-4033 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 29/08/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 836

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20