"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 835รายการประมูลวันที่ 26/09/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 51
  IZ CAB4 3.0 VGS Z-Prestige
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 8กฒ-9533 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 52
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 05/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒณ-6314 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 53
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 18/08/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เหลือง แดง เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-3736 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 54
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 26/09/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 32-9344 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 55
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 21/10/2014 เกียร์ : M สี : ขาว น้ำเงิน เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 32-9487 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 56
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 20/08/2013 เกียร์ : M สี : เขียว แดง หลายสี เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮม-9514 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 57
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ4แถว
  วันจด : 21/10/2014 เกียร์ : M สี : ขาว น้ำเงิน เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 32-9489 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 58
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ3แถว9ที่นั่ง
  วันจด : 24/03/2014 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮย-8462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 59
  TT Hiace 3.0 GL ตู้บรรทุก
  วันจด : 28/03/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒฎ-1748 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 60
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 23/04/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 2ฒฐ-967 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 20/11/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5222 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 62
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 09/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-1373 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 63
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 24/02/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 1ฒผ-7962 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 64
  IZ MU-X 1.9 CD
  วันจด : 17/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กด-1369 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 05/02/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 4กว-6981 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 66
  TT Fortuner 2.4 V 2WD
  วันจด : 03/03/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กค-3203 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 67
  MT Pajero Sport 3.0 V6
  วันจด : 19/09/2013 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ขธ-8930 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 68
  NS Almera 1.2 E (LPG ไม่ลงเล่ม)
  วันจด : 20/01/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กษ-3046 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 69
  MB GLE 500e
  วันจด : 20/01/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฎผ-1700 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 70
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 25/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กธ-4473 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 71
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กฌ-5861 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 72
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 07/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-5313 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 73
  HY Starex 2.5 Premium
  วันจด : 09/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กว-8462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 74
  MB C200
  วันจด : 26/08/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 4กท-9252 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 75
  HD Accord 2.0 EL
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กช-8807 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 76
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 27/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กภ-6529 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 77
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 14/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กย-9732 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 78
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 15/05/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กช-8515 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 79
  MB C200
  วันจด : 07/01/2016 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กว-831 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 80
  TT Altis 1.6 G+CNG
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กท-6095 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 81
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 07/02/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กอ-3758 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 82
  MD 3 1.6 Sedan LPG
  วันจด : 12/06/2009 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : ขต-378 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 83
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 22/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กภ-2178 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 84
  MB E350e
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กข-2822 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 85
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 03/05/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กต-8490 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 86
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 20/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กฒ-427 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 87
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 14/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-4296 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 88
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 26/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 7กพ-3280 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 89
  BMW 520d
  วันจด : 25/08/2014 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 3กท-197 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 90
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-4489 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 91
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 26/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กย-6146 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 92
  MT Attrabe 1.2 GLS
  วันจด : 26/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กอ-1824 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 93
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 11/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กย-8529 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 94
  MB E300 BlueTEC HYBRID AMG Dynamic
  วันจด : 24/12/2015 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 109,xxx ทะเบียน : 4กศ-846 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 95
  HD Accord 2.0 Hybrid
  วันจด : 11/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 6กย-2013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 96
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 14/09/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 6กพ-3431 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 97
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 21/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กท-1321 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 98
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 24/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กร-4366 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 99
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 13/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-8517 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 100
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 07/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-6804 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 836

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20