"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 835รายการประมูลวันที่ 26/09/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 101
  IZ D-MAX 1.9 SPARK Ddi S
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-2739 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 102
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 07/09/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กษ-5274 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 103
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 11/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-7346 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 104
  IZ D-MAX Spark 1.9 Ddi
  วันจด : 02/06/2017 เกียร์ : M สี : เขียว ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-9202 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 105
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 04/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-5424 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 106
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S
  วันจด : 27/09/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฒญ-3000 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 107
  TT Revo Doublecab 2.4 E PRERUNNER
  วันจด : 23/08/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กฮ-382 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 33x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6157 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 109
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 11/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-7339 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 05/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 264,xxx ทะเบียน : 7กฆ-2818 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 111
  TT Revo Doublecab 2.4 E PRERUNNER
  วันจด : 19/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-618 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 112
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 15/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-6165 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 113
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7071 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 114
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 30/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-7133 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 115
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x2
  วันจด : 01/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-4259 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 116
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 13/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-8513 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 117
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กว-374 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 118
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 25/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-1752 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 119
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 19/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-2183 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 120
  TT Ventury 3.0 G Diesel
  วันจด : 14/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : ฮล-7439 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 121
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 13/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒถ-8511 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 122
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 14/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 6กย-9810 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 123
  TT Revo Smartcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 17/02/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒย-1503 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 124
  IZ D-MAX CAB4 Hi-Lander 3.0 Z
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 7กว-2576 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 125
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 27/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-4685 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 126
  IZ D-MAX CAB4 Hi-Lander 3.0 Z
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 7กว-2450 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 127
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 07/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-6783 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 128
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus 2WD
  วันจด : 17/07/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 2ฒฆ-1460 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 129
  TT Revo Doublecab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 15/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 7กถ-8525 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 130
  IZ D-Max CAB4 VC 3.0 NAV 4WD
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กช-7312 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 6,420
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 131
  IZ D-MAX CAB4 3.0 Z VCROSS 4x4
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5667 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 132
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Carry boy ทรงสูง
  วันจด : 25/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1246 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 133
  TT Revo Smartcab 2.4 E Plus
  วันจด : 06/06/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒฒ-6428 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 134
  IZ D-MAX
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒง-3015 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 135
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 27/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-8966 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 136
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS
  วันจด : 10/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-7166 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 137
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 25/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กผ-2461 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 138
  TT Revo Smartcab 2.4 E Z Edition
  วันจด : 26/07/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-7664 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 139
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 22/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒข-5302 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 140
  IZ D-Max Spark 1.9 Ddi
  วันจด : 02/09/2016 เกียร์ : M สี : เขียว ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 1ฒษ-6864 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 141
  IZ D-MAX CAB4 Hi-Lander 3.0 Z
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กว-2573 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 142
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Prerunner
  วันจด : 27/06/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-6048 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 143
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : ฮษ-434 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 144
  TT Revo Smartcab 2.4 J Carry boy ทรงสูง
  วันจด : 21/06/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฮอ-1282 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 145
  IZ D-MAX CAB4 Hi-Lander 3.0 Z
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กว-2473 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 146
  TT Revo Single 2.4 J
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : ฮษ-450 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 147
  IZ D-MAX CAB4 Hi-Lander 3.0 Z
  วันจด : 22/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กว-2436 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 148
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 20/12/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-2685 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 149
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 26/12/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒช-4312 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
 • ลำดับที่ 150
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 30/11/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เขียว ฟ้า เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 1ฒห-7462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 24/09/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 836

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20