"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"17 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 845รายการประมูลวันที่ 05/12/2022 เริ่มประมูลเวลา 11:30 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 101
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 22/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-1847 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 102
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 23/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-4306 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 103
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 10/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 6กม-8817 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 104
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4918 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 105
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 14/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-1030 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 106
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 06/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒผ-9101 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 107
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-5261 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 17/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-2042 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 109
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4925 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 110
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 22/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-2069 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 111
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 06/03/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒผ-9100 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 112
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 14/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-1028 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 113
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 26/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-6991 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 114
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4920 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 115
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 18/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กส-3671 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 116
  TT Altis 1.8 E Dual
  วันจด : 11/11/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 5กย-9031 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 117
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กถ-202 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 118
  TT Altis 1.6 G+CNG
  วันจด : 30/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กท-6095 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 119
  TT YARIS 1.2 J
  วันจด : 07/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 4กส-909 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 120
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 8กก-3820 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 121
  HD Accord 2.0 Hybrid (2015) Sunroof
  วันจด : 14/01/2016 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 4กส-3426 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 122
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 10/08/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 6กณ-5815 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 123
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 03/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กม-3382 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 124
  TT Vios 1.5 G
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กข-3218 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 125
  HD New Accord 2.0 Hybrid Sunroof
  วันจด : 06/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-8474 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 126
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 22/11/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 5กก-8721 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 127
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 28/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 7กช-8315 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 128
  HD BR-V 1.5 V
  วันจด : 01/08/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กอ-7001 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 129
  SK Swift GLX-Navi 1.2 L
  วันจด : 02/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กข-1678 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 130
  HD City 1.5 SV
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กร-8433 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 131
  TT Teana 2.5 XV Sunroff
  วันจด : 23/03/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กฎ-7180 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 132
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 05/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กน-5134 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 133
  MD 3 2.0
  วันจด : 21/09/2018 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 7กส-6761 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 134
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 02/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กฎ-64 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 135
  HY Starex 2.5 Premium
  วันจด : 09/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กว-8462 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 136
  FD EVEREST 3.2 Titanium 4WD
  วันจด : 13/06/2017 เกียร์ : A สี : ฟ้า เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 6กฐ-3796 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 137
  FD Everest 2.0 L Turbo 4x2 Titanium
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กถ-5200 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 138
  NS Terra 2.3 VL 4x4 (2018)
  วันจด : 22/08/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กค-1842 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 139
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 27/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 6กร-8732 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 140
  TT Revo Smart Cab 2.4 E 2WD
  วันจด : 28/11/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-7973 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 141
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แช่เย็น
  วันจด : 18/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-6144 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 142
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 16/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-3484 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 143
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 16/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-3477 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 144
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Ddi S (2016)
  วันจด : 03/03/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 1ฒฮ-2240 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 145
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แช่เย็น
  วันจด : 18/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 58x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-6138 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 146
  TT Revo Smartcab 2.4 J
  วันจด : 16/06/2017 เกียร์ : M สี : ขาว ส้ม ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-3485 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 147
  IZ D-MAX CAB-4 1.9 Ddi Z 2WD
  วันจด : 19/10/2017 เกียร์ : M สี : ฟ้า น้ำเงิน ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 6กร-2174 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 148
  TT Revo Single 2.4 J ตู้แช่เย็น
  วันจด : 18/05/2016 เกียร์ : M สี : ขาว แดง เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 1ฒล-6136 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 149
  IZ D-MAX 1.9 Spacecab Z Ddi
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-6990 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
 • ลำดับที่ 150
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 25/09/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-1675 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 03/12/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 845

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20