"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 2
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 22/07/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 5กท-1157 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 3
  TT Yaris 1.2 E
  วันจด : 23/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 6กษ-5505 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 4
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 27/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 6กษ-9038 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 5
  TT Fortuner 2.4 V 4WD
  วันจด : 22/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 8กม-4021 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7705 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5419 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 9
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7133 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 10
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7715 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 11
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7061 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 12
  TT Vigo Smartcab 2.5 G
  วันจด : 09/07/2014 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 1ฒฌ-4524 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 18
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7062 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 19
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 02/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7871 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 20
  TT Commuter 3.0 GL (2015) เบาะ 3 แถว
  วันจด : 31/08/2016 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : นง-7962 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 22
  HD Acccord 2.0 E
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กข-2237 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 23
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 30/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กล-2673 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 28
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 18/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 7กส-3671 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 31
  HD Acccord 2.0 Hybrid
  วันจด : 11/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 7กถ-981 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 33
  TT Innova Crysta 2.8 G
  วันจด : 27/08/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 7กว-6922 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 34
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 22/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กท-1372 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 41
  NS Terra 2.3 VL (2018)
  วันจด : 26/09/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : 9กฉ-3124 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 42
  NS Teana 2.0 XL (2018)
  วันจด : 29/04/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กผ-6066 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 46
  NS Terra 2.3 VL 4x4 (2018)
  วันจด : 22/08/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กค-1842 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 48
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 22/08/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 6กท-3439 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 50
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 06/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 6กม-6447 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 52
  TT Camry 2.5 G
  วันจด : 21/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 40x,xxx ทะเบียน : 6กษ-2838 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 53
  SK Swift GLX-Navi 1.2 L
  วันจด : 02/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กช-1678 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 55
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 30/01/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กค-7128 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 56
  NS Terra 2.3 VL 3WD
  วันจด : 28/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กก-1683 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 57
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 11/01/2565 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : AAA-839 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 60
  IZ D-MAX CAB4 3.0 Z VCROSS 4x4
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5667 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 11/01/2565 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : AAA-825 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 62
  TT Revo Doublecab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 02/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 3กต-64 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 G Prerunner
  วันจด : 11/01/2565 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 4x,xxx ทะเบียน : AAA-858 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo Doublecab 2.8 G 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 01/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 7กฬ-9105 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7144 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 71
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7058 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 72
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7146 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 74
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 07/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-6346 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 76
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7709 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 77
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ฒท-7068 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 79
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7704 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 83
  TT Revo Single 2.4 J แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 28/12/2016 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ฮษ-472 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 84
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 07/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-9212 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 85
  TT Revo Smart Cab 2.4 E Pre-Runner 2WD
  วันจด : 26/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 2ฒค-5854 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 86
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus
  วันจด : 07/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-6348 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 87
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒภ-7139 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 91
  รอรถเข้าวันจันทร์
  วันจด : N/A เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : รอข้อมูล2 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 102
  TT Camry 2.0 G
  วันจด : 19/12/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-9804 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 116
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 26/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-6991 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
 • ลำดับที่ 117
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus Z Edition
  วันจด : 27/09/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-5261 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2022
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 854

เริ่มประมูล 11:30 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20