"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  FD Reanger 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 111,xxx ทะเบียน : 1ขฌ-4783 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 2
  FD Reanger 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : 27/07/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 73878 ทะเบียน : 1ขฌ-4786 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 3
  FD Reanger 2.2 XLT Hi-Rider
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 73878 ทะเบียน : 1ขฌ-4775 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 6
  IZ D-Max Spaceab 1.9 Z Ddi Hi-Lander
  วันจด : 06/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 334,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-97 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 9
  IZ D-MAX CAB 2.5 Z Hi-Lander
  วันจด : 04/01/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 375,xxx ทะเบียน : 4กฐ-6632 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 11
  IZ D-Max Spaceab 3.0 Z Ddi
  วันจด : 06/01/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 321,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-112 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 17
  TT New Camry 2.5 Hybrid+Sunroof
  วันจด : 31/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 27x,xxx ทะเบียน : 9กฎ-5520 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 20
  TT Vios 1.5 J
  วันจด : 20/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 80937 ทะเบียน : 7กม-9576 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 22
  HD Accord 2.0 E
  วันจด : 17/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-5049 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 24
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 23/05/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 91070 ทะเบียน : 8กม-5843 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 25
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 20/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-5801 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 26
  MT Pajero Sport 2.4 D GT Premium
  วันจด : 23/01/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 185,xxx ทะเบียน : 8กญ-5974 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 27
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 12/11/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 1ขถ-2913 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 29
  HD CR-V 2.4 S
  วันจด : 13/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กด-8261 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 31
  HY H-1 (FL 2018) Elite
  วันจด : 28/11/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-6973 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 32
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 18/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-3157 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 34
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-4483 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 20/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กษ-543 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 36
  HY H-1 (FL 2018) Elite
  วันจด : 12/09/2019 เกียร์ : A สี : น้าตาล เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-4290 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 37
  GWM ORA GOOD CAT 400 TECH (รถปี 2021)
  วันจด : 22/08/2022 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 40727 ทะเบียน : 3ขฌ-4608 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 26/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 172,xxx ทะเบียน : 8กด-1346 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 40
  MD CX-8 (2019) Skyactive
  วันจด : 22/04/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 9กส-6260 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 42
  GWM ORA GOOD CAT 400 TECH (รถปี 2021)
  วันจด : 22/08/2022 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 32222 ทะเบียน : 3ขฌ-4601 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 43
  TT New Altis 1.6 G MID
  วันจด : 12/02/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 121,xxx ทะเบียน : 9กพ-7053 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 44
  HD New Accord 2.0 HYB+Sunroof
  วันจด : 30/11/2021 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 38224 ทะเบียน : 1ขฎ-8894 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 45
  TT New Altis 1.8 HV Dual
  วันจด : 20/02/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 179,xxx ทะเบียน : 9กภ-9402 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 46
  HD New ACCORD 2.0 HYB
  วันจด : 13/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 133068 ทะเบียน : 9กด-6156 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Doublecab 2.4 E 4x4 Diff-Lock Prerunner
  วันจด : 28/05/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 183,xxx ทะเบียน : 7กธ-6034 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 50
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ) ตู้บรรทุกสูง
  วันจด : 27/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 212439 ทะเบียน : 2ฒล-4575 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 53
  TT Revo Smrtcab 2.4 J (ฟ)
  วันจด : 09/02/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 196,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-7208 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 55
  TT New Camry 2.5 G+Sunroof
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 142,xxx ทะเบียน : 8กฆ-8797 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 56
  TT New Altis 1.6 G MID
  วันจด : 27/10/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 165,xxx ทะเบียน : 1ขด-2776 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 67
  HD City 1.5 V
  วันจด : 31/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 100,xxx ทะเบียน : 7กย-7424 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 68
  HD City 1.5 V CVT
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 120,xxx ทะเบียน : 6กฐ-9500 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 70
  HD HR-V 1.8 E
  วันจด : 30/08/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กศ-4216 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 80
  MD CX5 2.2 XDL 4WD Skyactive D
  วันจด : 04/04/2018 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 7กฒ-3326 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 89
  HD Accord 2.0 HV
  วันจด : 26/09/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 208,xxx ทะเบียน : 7กฬ-2835 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 95
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 10/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-9013 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 98
  TT Ventury 2.7 G (2018) เบาะ 3 แถว
  วันจด : 10/01/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : ฮอ-6275 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 101
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 17/03/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 108,XXX ทะเบียน : ฮษ-2466 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 106
  TT Revo S-Cab 2.4J Plus AT + Carryboy ทรงสูง 840 ปิดทึบ
  วันจด : 11/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 196,xxx ทะเบียน : 2ฒน-901 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 108
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition (2019)+ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 14/01/2020 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-2792 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 111
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS Z EDITION ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 28/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 189,xxx ทะเบียน : 2ฒย-7796 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 112
  TT Revo Single 2.4 J (ฟ)+ตู้ทึบสูง
  วันจด : 15/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 216,xxx ทะเบียน : 3ฒก-1784 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 113
  TT Revo Smartcab 2.4 G
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒจ-8611 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 121
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : N/A เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 109,xxx ทะเบียน : 3ฒก-3240 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 123
  MT Triton Singlecab 2.5 GT+Cargo Box สูง
  วันจด : 14/05/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 251,xxx ทะเบียน : 2ฒล-1191 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 128
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+หลังคาพร้อมลูกกรง บนลูกกระบะ
  วันจด : 06/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-8749 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 132
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus MT + แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 27/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 168,xxx ทะเบียน : 7กว-7313 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
 • ลำดับที่ 138
  TT Revo Smartcab 2.4 J (2021)+แครี่บอยสูง
  วันจด : 21/03/2022 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 84559 ทะเบียน : 3ฒถ-8404 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 02/03/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 914

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20