"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Editon
  วันจด : 18/08/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 100,xxx ทะเบียน : 3ฒข-134 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Editon
  วันจด : 22/05/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 104,xxx ทะเบียน : 2ฒม-4405 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 3
  TT Revo Smartcab 2.4 J Plus AT + Carryboy ทรงสูง
  วันจด : 11/12/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 130,xxx ทะเบียน : 2ฒน-910 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 17/07/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 227,xxx ทะเบียน : 1ขง-1086 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 5
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Editon
  วันจด : 20/07/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 55169 ทะเบียน : 3ฒก-3224 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 21/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 395,xxx ทะเบียน : 2ฒฉ-5421 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 12
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Editon
  วันจด : 08/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 128,xxx ทะเบียน : 2ฒร-154 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 13
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 22/07/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 100,xxx ทะเบียน : 2ฒร-4037 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 18
  HD City 1.5 V
  วันจด : 22/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 86585 ทะเบียน : 8กท-1830 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 20
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 11/02/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 242,xxx ทะเบียน : 9กพ-4041 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 22
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 28/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 90426 ทะเบียน : 8กธ-3630 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 23
  HD City 1.5 V
  วันจด : 18/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 98848 ทะเบียน : 8กบ-3099 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 24
  HD Civic 1.8 E CVT
  วันจด : 03/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 132,xxx ทะเบียน : 8กพ-5016 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 30
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 11/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 136,xxx ทะเบียน : 8กน-9605 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 33
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 25/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 7กด-8535 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 34
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 27/06/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กศ-9057 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 35
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 31/05/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 161,xxx ทะเบียน : 6กฏ-2540 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 38
  HD City 1.5 V
  วันจด : 29/03/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กฐ-4312 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 39
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 27/04/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กต-3324 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 40
  TT Fortuner 2.8 V 4x4 Sigma4
  วันจด : 29/06/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 163,xxx ทะเบียน : 7กพ-7065 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 41
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 28/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 8กษ-1440 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 47
  HD City 1.5 S CVT
  วันจด : 26/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 8กศ-6809 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 49
  MT Xpander 1.5 GLS A/T
  วันจด : 31/01/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 191,xxx ทะเบียน :  9กผ-2710 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 53
  HD Accord 1.5 TUR
  วันจด : N/A เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : 9กฎ-1351 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 58
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 14/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กช-2476 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 60
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 08/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 219,xxx ทะเบียน : กท-6954 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 66
  TT Altis 1.6 G Dual
  วันจด : 11/03/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-340 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 72
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 06/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 175,xxx ทะเบียน : 8กร-7941 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 83
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 31/07/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 7กย-7404 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 86
  รถ รอรถเข้าวันจันทร์
  วันจด : N/A เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : รอข้อมูล เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 88
  TT Camry 2.5 Hybrid
  วันจด : 03/12/2014 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3กว-8808 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 97
  TT Lexus 2.2 (1999)
  วันจด : 23/08/2005 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 32x,xxx ทะเบียน : ศอ-3546 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 100
  HD BR-V 1.5 SV
  วันจด : 01/08/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 264,xxx ทะเบียน : 8กอ-6757 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 101
  TT รอรถเข้าวันจันทร์
  วันจด : N/A เกียร์ : สี : เลขไมล์ : ทะเบียน : รอข้อมูล2 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 109
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner ที่นั่ง2แถว
  วันจด : 11/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 112,xxx ทะเบียน : 1นค-5493 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 110
  IZ D-Max Spacecab 1.9 Z Hi-Lander
  วันจด : 29/01/1900 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 388,xxx ทะเบียน : 1ฒว-7863 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 115
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 07/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 173,xxx ทะเบียน : ฮษ-6041 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 118
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 31/05/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฐ-9809 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 120
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 07/07/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 193,xxx ทะเบียน : ฮษ-6043 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 122
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 20/07/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 246,xxx ทะเบียน : 6กส-4944 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 126
  IZ D-Max Spaceab 1.9 Z Ddi Hi-Lander
  วันจด : 06/01/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 406,xxx ทะเบียน : 1ฒศ-103 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 128
  MT Triton Doublecab 2.5 GLS ยกสูง
  วันจด : 15/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 873,xxx ทะเบียน : 6กพ-4055 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 129
  IZ D-Max CAB4 1.9 Z Hi-Lander
  วันจด : 12/04/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 147,xxx ทะเบียน : 6กง-9710 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 131
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 09/11/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 251,xxx ทะเบียน : 2ฒธ-6664 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 132
  TT Revo Smartcab 2.4 E + รถนั่ง 2 แถว
  วันจด : 24/02/2020 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 172,xxx ทะเบียน : 1นก-1417 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 135
  TT Revo Smartcab 2.4 E 4x4 Diff-Lock
  วันจด : 21/08/2018 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 242,xxx ทะเบียน : 2ฒต-9235 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 137
  TT Revo Doublecab 2.4 E PRERUNNER
  วันจด : 26/10/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กก-1746 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 138
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 19/11/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 2ฒศ-8929 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 141
  TT Revo Doublecab 2.4 J Plus
  วันจด : 25/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 90563 ทะเบียน : 8กจ-3493 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
 • ลำดับที่ 142
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 06/08/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 29x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-8751 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/03/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 914

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20