"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 03/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 2ฒส-9615 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 2
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 4
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9709 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 6
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9713 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 7
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9711 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 8
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 16/11/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 6กศ-6384 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 9
  HD City 1.5 V
  วันจด : 16/12/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 9กด-9487 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 14
  TT Alphard 2.5 Hybrid
  วันจด : 15/12/2017 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 6กฬ-7726 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 18
  HD CR-V 2.4 EL
  วันจด : 22/11/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 5กฆ-37 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 21
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 19/05/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กอ-6826 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 23
  NS Navara D-Cab Calibre EL 7 2WD
  วันจด : 22/10/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน :  9กญ-4356 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 24
  HD BR-V 1.5 V
  วันจด : 15/11/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-1388 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 35
  NS Leaf 2 (2019)
  วันจด : 29/07/2021 เกียร์ : A สี : ขาว ดำ เลขไมล์ : 70232 ทะเบียน : 2ขช-9057 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 36
  LS UX 300e
  วันจด : 18/10/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 14428 ทะเบียน : 9กฎ-2965 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 37
  NS Leaf 2 (2019)
  วันจด : 03/08/2021 เกียร์ : A สี : ขาว ดำ เลขไมล์ : 41569 ทะเบียน : 2ขฌ-3973 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 38
  NS Leaf 2 (2019)
  วันจด : 03/08/2021 เกียร์ : A สี : ขาว ดำ เลขไมล์ : 45252 ทะเบียน : 2ขฌ-3958 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 39
  LS UX 300e
  วันจด : 18/10/2021 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 25666 ทะเบียน : 9กฎ-2966 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 41
  TT Majesty 2.8 Grand
  วันจด : 28/10/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 23x,xxx ทะเบียน : 1นข-3423 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 42
  HY H1 2.5 Elite
  วันจด : 07/06/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮษ-5126 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 4,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 45
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition
  วันจด : 10/04/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-9712 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 49
  FD Ranger Opencab 2.2 XL+ Hi-Rider
  วันจด : 02/06/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 2ฒฮ-1488 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 50
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 26/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5กว-3448 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 58
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 23/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : ขฉ-4815 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 59
  FD EVEREST 2.2
  วันจด : 22/12/2016 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 5กว-1665 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 64
  TT Vios 1.5 J (2018)
  วันจด : 12/03/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กฆ-1882 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 68
  FD Everest 2.0 L Turbo 4x2 Titanium
  วันจด : 09/10/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 7กถ-5200 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 72
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 25/10/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 34x,xxx ทะเบียน : 6กร-7060 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 77
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 04/09/2017 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 30x,xxx ทะเบียน : 6กบ-5291 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 80
  NS March 1.2 E
  วันจด : 14/08/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 7กล-1816 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 85
  FD Everest 2.2 Titanium 2WD
  วันจด : 06/02/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : 7กฆ-4725 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 91
  HD New Accord 1.5 EL Turbo
  วันจด : 22/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กฒ-9813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 94
  HD BR-V1.5 V
  วันจด : 26/06/2018 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 7กพ-2146 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 103
  TT Vios 1.5 E
  วันจด : 28/10/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 9กญ-9208 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 104
  TT Altis 1.6 G
  วันจด : 29/01/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 7กค-4485 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 105
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 25/11/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ฒษ-1028 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 109
  IZ D-MAX 1.9 S Spark ตู้ทึบบนลูกกระบะ
  วันจด : 09/10/2019 เกียร์ : M สี : ขาว น้ำเงิน หลายสี เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒว-8206 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 113
  TT Revo B-cab 2.4 J + หลังคาอลูมิเนียมทึบสูง 1.80 + สติ๊กเกอร์
  วันจด : 19/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-3492 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 117
  TT Revo Smartcab 2.4 J Z Edition + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 26/08/2019 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒล-4594 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 119
  TT REVO B-CAB 2.4 J (ฟ) ตู้ทึบสูง
  วันจด : 21/11/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-3972 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 120
  TT Revo Smart Cab 2.4J MT + แครี่บอยทรงสูง +เบาะนั่ง 2 แถว + แอร์แขวนหลัง
  วันจด : 22/02/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : ฮอ-7581 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 121
  CL Colorado X-Cab 2.5 VGT LTZ High Country Z71
  วันจด : 16/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : ทะเบียน : 2ฒต-272 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 122
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 28/04/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กฬ-1096 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 128
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS Z EDITION ตู้อลูมิเนียมบนลูกกระบะ
  วันจด : 05/06/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 2ฒม-9361 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 133
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 09/08/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒต-6753 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 136
  TT Revo Smartcab 2.4 J PLUS Z EDITION + แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 18/07/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 2ฒร-2862 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 139
  TT Revo Doublecab 2.4 E
  วันจด : 08/05/2017 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 6กว-7203 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 141
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 Z HI-LANDER +แครี่บอยเสมอเก๋ง
  วันจด : 17/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒย-3475 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 143
  IZ D-MAX Spark 1.9 S แครรี่บอยสูง
  วันจด : 10/07/2018 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 2ฒฌ-7209 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 152
  IZ D-MAX Spacecab 1.9 S+แครี่บอยทรงสูง
  วันจด : 01/10/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 3ฒค-1642 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
 • ลำดับที่ 156
  TT Revo Single 2.4 J ตู้ทึบสูง
  วันจด : 07/02/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ฒห-7213 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 09/12/2023
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 907

เริ่มประมูล 11:11 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20