"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot 921รายการประมูลวันที่ 17/06/2024 เริ่มประมูลเวลา 12:00 ณ สำนักงานใหญ่
 • ลำดับที่ 1
  HD City 1.5 V
  วันจด : 15/04/1911 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กย-7029 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 2
  HD All new Civic 1.8 E
  วันจด : 01/12/1909 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 3x,xxx ทะเบียน : 8กย-4805 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 3
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 06/06/1901 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 9กญ-9167 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 4
  HD All new CR-V 2.4 E AT
  วันจด : 21/06/1913 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 8กพ-4127 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 5
  MT Pajero Sport 2.4 GT
  วันจด : 05/12/1912 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-2735 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 6
  HD NEW Accord 2.0 HV TECH Sunroof
  วันจด : 19/11/1900 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 2ขฆ-7437 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 7
  TT Altis 1.8 E
  วันจด : 01/03/1904 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กม-6502 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 8
  TT NEW Camry 2.5 G Sunroof
  วันจด : 04/01/1911 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ขน-8347 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 9
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 18/08/1906 เกียร์ : A สี : เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 1ขค-6692 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 10
  TT Fortuner 2.4 V
  วันจด : 06/05/1903 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 5ขถ-2312 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 11
  HD NEW Accord 1.5 EL Turbo
  วันจด : 05/12/1912 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 9กฮ-7365 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 12
  TT Yaris 1.2 MID HB
  วันจด : 01/04/1902 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กต-2023 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 13
  HD Jazz 1.5 V
  วันจด : 17/11/1900 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5560 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 14
  HD All new CR-V 2.4 EL 4WD
  วันจด : 15/09/1901 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กย-2906 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 15
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 10/05/1906 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 93504 ทะเบียน : 1ขฌ-1475 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 16
  MB S-CLASS S300 BlueTEC HYBRID Exclusive (Diesel)
  วันจด : 23/11/1906 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 150276 ทะเบียน : 1ขต-3268 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 17
  HD All new Civic 1.8 E
  วันจด : 31/10/1911 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 8กม-2741 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 18
  HD New CR-V 2.4 ES
  วันจด : 22/10/1905 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 8กผ-2813 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 19
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 19/06/1910 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 35x,xxx ทะเบียน : ฮอ-5635 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 20
  TT Fortuner 2.4 Sigma4
  วันจด : 04/05/1903 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กร-6583 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 21
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 15/06/1907 เกียร์ : A สี : น้ำตาล เลขไมล์ : 292,xxx ทะเบียน : 8กถ-8731 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 22
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 11/03/1910 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 277,xxx ทะเบียน : 9กส-8749 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 23
  TT NEW Camry 2.0 G
  วันจด : 15/07/1905 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 5ขด-5917 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 24
  HD NEW Accord 2.0 HV TECH Sunroof
  วันจด : 23/07/1911 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 2ขฆ-7435 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 25
  TT FORTUNER 2.4 V
  วันจด : 15/07/1905 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 8กท-1255 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 26
  MNI MNI Countryman Cooper S Entry LCI (2.0cc)
  วันจด : 12/06/1907 เกียร์ : A สี : ฟ้า ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ขจ-4358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 27
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 26/09/1910 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กก-6485 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 28
  HD New City 1.5 V
  วันจด : 01/03/1904 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 8กผ-5737 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 29
  TT Ventury 3.0 G เบาะ 3 แถว
  วันจด : 15/06/1907 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 31x,xxx ทะเบียน : ฮอ-4358 เกรด : W
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 30
  TT Fortuner 2.8V AT 2WD Navi
  วันจด : 10/07/1902 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 7กว-7030 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 31
  HD HR-V 1.8 EL
  วันจด : 21/06/1913 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 188,xxx ทะเบียน : 9กฆ-7062 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 32
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 09/03/1910 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 8กล-4103 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 33
  NS Almera 1.2 E
  วันจด : 18/07/1908 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 16x,xxx ทะเบียน : 7กศ-7555 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 34
  TT Atis 1.8 E A/T
  วันจด : 23/12/1904 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 6กย-4027 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 35
  FD EVEREST 2.0 TITANIUM (SPORT)
  วันจด : 19/08/1906 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 166,xxx ทะเบียน : 2ขญ-8376 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 36
  FD Ranger Doublecab 2.2 XLT HR
  วันจด : 17/09/1904 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 1ขน-1185 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 37
  IZ D-MAX SPACECAB 1.9 Z-PRESTIGE HI-LANDER
  วันจด : 01/02/1909 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 134,xxx ทะเบียน : 2ฒบ-9762 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 38
  TT Revo Smartcab 2.4 J Zedition+คอกสแตนเลทบนลูกกระบะ
  วันจด : 18/09/1904 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 255,xxx ทะเบียน : 2ฒอ-4575 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 39
  TT Revo Smartcab 2.4 E
  วันจด : 25/10/1908 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 107,xxx ทะเบียน : 2ฒฬ-4928 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 40
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 02/04/1902 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 1ขธ-3270 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 41
  TT Revo Doublecab 2.4 E Prerunner
  วันจด : 10/06/1904 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 1ขฐ-1884 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 42
  TT REVO D-CAB 2.8 G Prerunner AT 2WD
  วันจด : 19/08/1906 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 259,xxx ทะเบียน : 7กธ-970 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 43
  IZ All New D-MAX CAB4 1.9 Z HiI-Lender
  วันจด : 22/06/1913 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 150,xxx ทะเบียน : 9กษ-8750 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 44
  FD Ranger Doublecab 2.0L Turbo Limited 4x4 (2019)
  วันจด : 18/11/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 142,xxx ทะเบียน : 9กพ-4412 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 45
  NS Navara Doublecab 2.4 EL
  วันจด : 14/05/1909 เกียร์ : A สี : แดง ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กก-1325 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 3,210
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 46
  FD RANGER D-CAB 2.0 BI-TURBO WILDTRAK 4X4
  วันจด : 04/02/1909 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กภ-7571 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 47
  TT Revo Doublecab 2.8 G Diff-Lock
  วันจด : 17/11/1900 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 7กย-2347 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 48
  TT Commuter 2.8 GL เบาะ 4 แถว
  วันจด : 27/09/1910 เกียร์ : M สี : เทา เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-7206 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 49
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 13/05/1909 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 13x,xxx ทะเบียน : 1นง-1691 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
 • ลำดับที่ 50
  TT Commuter 3.0 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 26/01/1903 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1นง-511 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 15/06/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot 921

เริ่มประมูล 12:00 น.
ณ ลาดกระบัง 54 ตรงข้ามวัดหัวคู้

T. 02-136-1661-3 , 02-739-1900
T. 087-739-1900,087-711-0076
F. 02-136-1660 , 02-136-1661-3 # 20

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20