"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

รายการประมูลรถ (ราคาประมูลยังมิได้รวม Vat)

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

ปฏิทินการประมูล

Lot รายการประมูลวันที่ 01/01/1970 เริ่มประมูลเวลา ณ
 • ลำดับที่ 1
  TT Yaris 1.2E HB AT
  วันจด : 13/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กฐ-7633 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 2
  TT All New Corolla Altis 2019 1.6 Mid A/T
  วันจด : 12/02/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กพ-5772 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 3
  TT All New Camry 2.0 G
  วันจด : 06/01/2020 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 9กถ-4907 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 4
  HD All New HR-V 1.8 EL
  วันจด : 08/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 9กถ-8387 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 5
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 21/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : 8กศ-1304 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 6
  TT New Camry 2.5 Hybrid Premium + Sunroof
  วันจด : 22/06/2020 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ขข-7520 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 7
  HD Jazz 1.5V AT + เบาะหนัง
  วันจด : 15/10/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กฌ-5536 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 8
  NS Teana 2.0 XL
  วันจด : 30/03/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 9กค-3705 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 9
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 04/06/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ขก-3758 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 12
  MT X-Pander 1.5 GT
  วันจด : 03/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 9กด-872 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 13
  HD All new City 2020 1.01.0 Turbo S CVT
  วันจด : 24/06/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 1ขค-1170 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 14
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 07/12/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 4ขธ-9262 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 0
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 15
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 09/04/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กน-6010 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 16
  TT New Camry 2.0 G
  วันจด : 22/07/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 18x,xxx ทะเบียน : 1ขง-5722 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 17
  NS NEW TEANA 2.0 XL+Sunroof
  วันจด : 28/02/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 21x,xxx ทะเบียน : 9กย-3025 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 18
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 27/04/2020 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 22x,xxx ทะเบียน : 9กส-8744 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 19
  TT Innova 2.8 V
  วันจด : 18/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 28x,xxx ทะเบียน : 8กว-5330 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 21
  HD New Accord 1.5 Turbo EL
  วันจด : 10/01/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กท-2785 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 23
  TT New Camry 2.5 Hybrid Premium + Sunroof
  วันจด : 19/07/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 8กฬ-4140 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 24
  HD City 1.5 S
  วันจด : 19/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กฬ-3882 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 25
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 30/04/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กผ-8131 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 27
  TT New Camry 2.5 Hybrid Premium + Sunroof
  วันจด : 01/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 15x,xxx ทะเบียน : 8กผ-9276 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 28
  TT New Altis 1.6 Mid
  วันจด : 09/07/2018 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 7กภ-5313 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 32
  TT New Camry 2.5 Hybrid Premium + Sunroof
  วันจด : 23/07/2019 เกียร์ : A สี : แดง เลขไมล์ : 12x,xxx ทะเบียน : 8กฬ-6653 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 33
  HD Civic 1.8 EL
  วันจด : 18/02/2020 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 9กภ-6039 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 34
  TT New Altis 1.8 Hybrid
  วันจด : 26/11/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 7x,xxx ทะเบียน : 9กณ-3038 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 3,000 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 35
  HD Accord 2.4 EL
  วันจด : 03/05/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 26x,xxx ทะเบียน : 8กพ-4708 เกรด :
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 39
  TT Yaris 1.2MID HB AT
  วันจด : 18/12/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 9กต-3409 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 40
  TT Fortuner 2.4 V 4x4 Sigma4
  วันจด : 30/05/2019 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 8กย-9831 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 3,745
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 42
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 09/07/2020 เกียร์ : A สี : ขาวมุก เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 1ขฆ-2142 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 43
  HD Civic 1.8 E
  วันจด : 05/07/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 8กษ-7432 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 44
  TT VIOS 1.5 MID
  วันจด : 24/06/2019 เกียร์ : A สี : ขาว เลขไมล์ : 20x,xxx ทะเบียน : 8กศ-3631 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 46
  MNI MNI Countryman Cooper S Entry LCI (2.0cc)
  วันจด : 16/06/2021 เกียร์ : A สี : ฟ้า ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ขจ-4358 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 47
  TT All New Camry 2018 2.0 G
  วันจด : 21/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 25x,xxx ทะเบียน : 8กศ-1273 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 48
  TT Vios Minor Change 2019 1.5 Mid A/T
  วันจด : 05/06/2020 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 1ขก-4737 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 49
  TT Innova 2.8 G
  วันจด : 05/04/2017 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 24x,xxx ทะเบียน : 6กง-2570 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 54
  MT Xpander 1.5 GT
  วันจด : 26/12/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : 9กต-9484 เกรด : F
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 56
  TT Commuter 3.0 GL + เบาะ 3 แถว
  วันจด : 29/11/2019 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 19x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-7012 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,000 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 58
  TT Hiace 2.8 GL ตู้ทึบ
  วันจด : 17/03/2021 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 3ฒฉ-4945 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 59
  TT Hiace 2.8 GL เบาะ 3 แถว
  วันจด : 10/01/2020 เกียร์ : M สี : ขาว เลขไมล์ : 14x,xxx ทะเบียน : ฮฮ-8121 เกรด : B
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 60
  TT Revo DoubleCab 2.8 Mid Pre-Runner 2WD ROCCO
  วันจด : 27/06/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 17x,xxx ทะเบียน : 8กส-8970 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 5,350
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 61
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 18/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ขค-3971 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 63
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 17/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 6x,xxx ทะเบียน : 2ขค-2236 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 64
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 17/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ขค-2176 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 65
  TT Revo Smartcab 2.4 E Prerunner โครงเหล็กบนลูกกระบะ
  วันจด : 08/02/2019 เกียร์ : A สี : เทา เลขไมล์ : 10x,xxx ทะเบียน : 2ฒผ-2565 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 0 / ค่าขนย้าย 2,140
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 66
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 18/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 11x,xxx ทะเบียน : 2ขค-3985 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 67
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 17/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 5x,xxx ทะเบียน : 2ขค-2316 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 68
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 12/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ขค-4025 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 69
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 18/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 8x,xxx ทะเบียน : 2ขค-3973 เกรด : C
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
 • ลำดับที่ 70
  TT Revo D-CAB PRERUNNER 2.4 MID HIGH AT
  วันจด : 17/05/2021 เกียร์ : A สี : ดำ เลขไมล์ : 9x,xxx ทะเบียน : 2ขค-2013 เกรด : A
  หมายเหตุ : ค่าโอน 2,500 / ค่าขนย้าย 4,280
  วันที่เพิ่มข้อมูล : 20/07/2024
รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
F. 02-136-1661 #20